O NÁS

CROK

  • Byla založena 2. dubna 2007 dvanácti zakládajícími členy ve spolupráci s obchodním radou velvyslanectví Rumunska v Praze.
  • Je neziskovou organizací (registrovanou podle § 49 odst. 2 zák. 42/1980), nezávislou a apolitickou.
  • CROK spolupracuje s Českým velvyslanectvím v Bukurešti a Rumunským velvyslanectvím v České republice, s Obchodní a průmyslovou komorou a jejími oblastními kancelářemi, stejně tak i s Hospodářskou komorou České republiky a jejími regionálními komorami.

Networking

Věděli jste, že je zhruba  400 českých firem působících v Rumunsku? Asi 100 těchto firem  má velmi vysoký roční obrat (vyšší než 300.000€). Jako člen CROK s těmito společnostmi můžete navázat kontakt a případně s nimi spolupracovat, nebo jim můžete nabídnout své produkty a služby.

Naše akce (konference a semináře) jsou organizovány v souladu s potřebami našich členů, kteří se jich mohou zúčastnit za zvýhodněnou cenu, případně zdarma. Jsou pořádány pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Bukurešti.

Akce PEMI Gala je každoroční událost, která sdružuje české společnosti působící v Rumunsku a rumunské v České republice a odměňuje je za výsledky.

Prezentace společnosti

Jako člen CROK se můžete podílet na setkání s ostatními, kteří jsou zváni k účasti. Každý člen zde může nabídnout své služby nebo produkty. Také můžete propagovat vaši firmu na webových stránkách CROK. Nové členy budeme prezentovat na našich akcích, stejně tak jako na webových stránkách v sekci věnované novým členům.

Služby CROK

Zprostředkováváme odborné služby a poradenství  českým i rumunským firmám v různých oblastech jak v Rumunsku, tak i v České republice.

Nabízíme profesionální překlady a tlumočení a poradenské služby týkající se fondů EU, a to jak pro české firmy v Rumunsku, tak i pro rumunské společnosti působící v České republice.

Aktivní reprezentace zájmů

Pořádáme kulaté stoly a semináře, kde máte možnost mluvit a setkat se s vysokými úředníky z vlády, ministerstev, místních orgánů veřejné správy v oblastech, které jsou předmětem vašich zájmů.

Jako členové „Coalitia pentru dezvoltarea Romania“ (Koalice na rozvoj Rumunska) se účastníme veřejných politických diskuzí o důležitých ekonomických otázkách.

Výhodné podmínky

Jako člen CROK můžete využívat našich služeb za zvýhodněných podmínek a máte přednost před ostatními společnostmi při zprostředkování obchodních příležitostí.

Partneři